Strasbourg , un petit tour …

Strasbourg-1

Ruta-Alsacia-Bretzel

choucroutee

flamkuch

Pour en savoir plus:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarte_flamb%C3%A9e

Publicités